Ввод с новой строки в файле - Pascal ABC

Формулировка задачи:

Помогите пожалуйста! Никак не получается у меня Нужно очень срочно!!! Нужно подправить программу, чтобы она записывала все с новой строки (сейчас программа выводит все в одну строку)
Var
TextFile:text;
a,b,c,str:string;
begin
  str:='';
Assign(TextFile, 'FileText.txt');
ReWrite(TextFile);
  writeln('Èìååòñÿ ëè âîëîñÿГ*îé ïîêðîâ?'); //1
  readln(a);
  writeln('Г„Г*ВёГІ ìîëîêî?'); //2
  readln(b);
    if (a='Г¤Г*') and (b='Г¤Г*') then begin
    str:='Èìååòñÿ ëè âîëîñÿГ*îé ïîêðîâ?-Г¤Г*,    Г„Г*ВёГІ ìîëîêî?-Г¤Г*'  ;
    writeln('ГЏГЁГІГ*ГҐГІГ±Гї ìÿñîì?');//3
    readln(a);
    writeln('Èìååò ëè îñòðûå çóáû èëè êîãòè?'); //4
    readln(b);
      if (a='Г¤Г*') and (b='Г¤Г*') then begin
        str:= str + ',  ГЏГЁГІГ*ГҐГІГ±Гї ìÿñîì?-Г¤Г*, Èìååò ëè îñòðûå çóáû èëè êîãòè?-Г¤Г*';
        writeln('Èìååò æåëòî-êîðè÷Г*ГҐГўГіГѕ îêðГ*Г±ГЄГі ГЁ ïåãìåГ*ГІ ГІГҐГ¬Г*ûå ïîëîñû?');  //7
        readln(a);
        if a='Г¤Г*' then begin
          writeln('Îòðÿä õèùГ*ГЁГЄГЁ');
          writeln('Г’ГЁГЈГ°');
          str:=str + ' ';
          str:=str + ', Èìååò æåëòî-êîðè÷Г*ГҐГўГіГѕ îêðГ*Г±ГЄГі ГЁ ïåãìåГ*ГІ ГІГҐГ¬Г*ûå ïîëîñû?-Г¤Г*,    ГЋГІГ°ГїГ¤ õèùГ*ГЁГЄГЁ, Г’ГЁГЈГ°';
          writeln(str);
          write(TextFile, str);
          close(TextFile);str:=''; exit; end//16
          else begin
          writeln('Èìååò æåëòî-êîðè÷Г*ГҐГўГіГѕ îêðГ*Г±ГЄГі ГЁ ïåãìåГ*ГІ ГІГҐГ¬Г*ûå ГЇГїГІГ*Г*?');//8
          readln(a);
            if a='Г¤Г*' then begin writeln('Îòðÿä õèùГ*ГЁГЄГЁ'); writeln('ГѓГҐГЇГ*ðä');
            str:=str + ', Èìååò æåëòî-êîðè÷Г*ГҐГўГіГѕ îêðГ*Г±ГЄГі ГЁ ïåãìåГ*ГІ ГІГҐГ¬Г*ûå ГЇГїГІГ*Г*?-Г¤Г*, Îòðÿä õèùГ*ГЁГЄГЁ,ГѓГҐГЇГ*ðä'; //17
            writeln(str);
            write(TextFile, str);
            close(TextFile);str:='';exit;end
            else begin
              writeln('ÌëåêîïèòГ*ГѕГ№ГҐГҐ - õèùГ*ГЁГЄ; Г*ГҐГІ ïîäðîáГ*îñòåé');
              str:=str + ', ÌëåêîïèòГ*ГѕГ№ГҐГҐ - õèùГ*ГЁГЄ; Г*ГҐГІ ïîäðîáГ*îñòåé';
              writeln(str);
              write(TextFile, str);
              close(TextFile); str:='';
              exit; end;
        end;
      end;
  writeln('ÊîïûòГ* ГҐГ±ГІГј?');//5
  readln(a);
  writeln('Æóåò æâГ*Г·ГЄГі?'); //6
  readln(b);
    if (a='Г¤Г*') and (b='Г¤Г*') then begin
    str:='ÊîïûòГ* ГҐГ±ГІГј?-Г¤Г*, Æóåò æâГ*Г·ГЄГі?-Г¤Г*';
    writeln('ÏåãìåГ*ГІГ*ûå ïîëîñû?');//9
    readln(a);
      if a='Г¤Г*' then begin  writeln('Îòðÿä ГЇГ*ðîГ*îêîïûòГ*ûå'); writeln('ÇåáðГ*');
      str:= str+', ÏåãìåГ*ГІГ*ûå ïîëîñû?-Г¤Г*, Îòðÿä ГЇГ*ðîГ*îêîïûòГ*ûå - ÇåáðГ*';
      writeln(str);
      write(TextFile, str);
      close(TextFile);exit; end//19
      else begin
      writeln('ÄëèГ*Г*ûå Г*îãè ГЁ ГёГҐГї?');
      readln(a);
        if a='Г¤Г*' then begin writeln('îòðÿä ГЇГ*Г°Г*îêîïûòГ*ûå'); writeln('ÆèðГ*Гґ');
        str:= str+', ÄëèГ*Г*ûå Г*îãè ГЁ ГёГҐГї?-Г¤Г*, Îòðÿä ГЇГ*ðîГ*îêîïûòГ*ûå-ÆèðГ*Гґ';
        writeln(str);
        write(TextFile, str);
        close(TextFile); str:='';
        exit; end{20}else begin writeln('ÌëåêîïèòГ*ГѕГ№ГҐГҐ ГЇГ*Г°Г*îêîïûòГ*îå; ïîäðîáГ*ГҐГҐ Г*ГҐ ГіГ¤Г*ëîñü');
        str:= str+', ÌëåêîïèòГ*ГѕГ№ГҐГҐ ГЇГ*Г°Г*îêîïûòГ*îå; Г*ГҐГІ ïîäðîáГ*îñòåé';
        writeln(str);
        write(TextFile, str);
        close(TextFile); str:='';
        exit end;//21
        end;
           end
       else begin writeln('ÌëåêîïèòГ*ГѕГ№ГҐГҐ; Г*ГҐГІ ïîäðîáГ*îñòåé'); exit; end;//22
  end;
  writeln('Ïåðüÿ ГҐГ±ГІГј?');//11
  readln(a);
  writeln('Êðûëÿ ГҐГ±ГІГј?'); //12
  readln(b);
    if (a='Г¤Г*') and (b='Г¤Г*') then begin
    str:='Ïåðüÿ ГҐГ±ГІГј?-Г¤Г*, Êðûëÿ ГҐГ±ГІГј?-Г¤Г*';
    writeln('Õîðîøî ëåòГ*ГҐГІ?'); //13
    readln(a);
      if a='Г¤Г*' then begin writeln('ГЉГ«Г*Г±Г± ïòèöû'); writeln('ÀëüáГ*òðîñ');
      str:= str+', Õîðîøî ëåòГ*ГҐГІ?-Г¤Г*, ГЉГ«Г*Г±Г± ïòèöû-ÀëüáГ*òðîñ';
      exit; end//23
      else begin
      writeln('Áûñòðî ГЎГҐГЈГ*ГҐГІ?'); //14
      readln(a);
        if a='Г¤Г*' then begin writeln('ГЉГ«Г*Г±Г± ïòèöû'); writeln('ÑòðГ*ГіГ±');
        str:= str+',Áûñòðî ГЎГҐГЈГ*ГҐГІ?-Г¤Г*, ГЉГ«Г*Г±Г± ïòèöû-ÑòðГ*ГіГ±';
        writeln(str);
         write(TextFile, str);
        close(TextFile); str:='';
        exit; end;{24}
        writeln('Èìååò Г·ГҐГ°Г*Г®-áåëûé îêðГ*Г±, æèâåò Гў ГЂГ*ГІГ*ðêòèäå?'); //14
        readln(a);
          if a='Г¤Г*' then begin  writeln('ГЉГ«Г*Г±Г± ïòèöû');writeln('ГЏГЁГ*ГЈГўГЁГ*');
          str:= str+',Èìååò Г·ГҐГ°Г*Г®-áåëûé îêðГ*Г±, æèâåò Гў ГЂГ*ГІГ*ðêòèäå?-Г¤Г*, ГЉГ«Г*Г±Г± ïòèöû-ГЏГЁГ*ГЈГўГЁГ*';
          writeln(str);
          write(TextFile, str);
          close(TextFile); str:='';
          exit;{24}end
          else begin
          writeln(' ÌëåêîïèòГ*ГѕГ№ГҐГҐ ГЇГІГЁГ¶Г*; Г*ГҐГІ ïîäðîáГ*îñòåé');
          str:= str+',ÌëåêîïèòГ*ГѕГ№ГҐГҐ ГЇГІГЁГ¶Г*; Г*ГҐГІ ïîäðîáГ*îñòåé';
          writeln(str);
          write(TextFile, str);
          close(TextFile); str:='';
          exit;end;//21
              end;
   end
else begin writeln('ГЌГҐ ГіГ¤Г*ëîñü ГЄГ«Г*ñèôèöèðîâГ*ГІГј');exit;
 end;
writeln(str);
write(TextFile, str);
end.

Код к задаче: «Ввод с новой строки в файле - Pascal ABC»

textual
+Char(13)+Char(10)+

8   голосов, оценка 3.375 из 5


СОХРАНИТЬ ССЫЛКУ